Návod, nákupní řád, obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.gastroimport.cz

A. Registrace - úvod

Pokud se návštěvník rozhodne stát se registrovaným uživatelem internetového obchodu  www.gastroimport.cz, může plně využívat veškerých informací a výhod, které jsou pouze pro registrované uživatele: cena výrobků, technická data, slevy, zasílání novinek, možnost objednávání zboží, sledování stavu objednávky, apod.

B. Nákup - postup

V momentě, kdy vložíte nějaké produkty do nákupního košíku, máte možnost si nákupní košík zobrazit a provést objednávku kliknutím na tlačítko Zvolit možnosti platby a doručení. Poté se dostanete do kroku objednávky kde zvolíte možnosti dopravy a platby. V dalším kroku zadáte osobní údaje, fakturační a dodací adresu. Pokud chcete, můžete se přihlásit do našeho newsletteru. Vaše heslo je u nás uloženo v zašifrované podobě, takže ani my sami nejsme schopni Vaše heslo přečíst.

Pokud zaškrtnete volbu "Chci se zaregistrovat" - náš eshop si uloží Vaše údaje na trvalo a příště se budete moci pod Vaším heslem znovu přihlásit a nebudete muset znovu vyplňovat osobní a fakturační údaje.

V zobrazení nákupního košíku máte možnost rušit položky z objednávky, popřípadě menit počet kusů v objednávce.

Prokliknutím na konkrétní produkt je na stránce produktu uvedena:

 • Vaše nákupní cena bez DPH
 • Vaše nákupní cena včetně DPH (základní sazba DPH 21 %, snížená sazba 15 % )

C. Obchodní podmínky


1)  Obchodování na internetovém obchodu www.gastroimport.cz se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších zákonných úprav a to zejména § 409 a následných ustanovení a § 536 a následných ustanovení.

2)  Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.gastroimport.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující či Objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3)  Objednávka je návrhem Kupní smlouvy (dále jen KS) či Smlouvy o Dílo (dále jen SoD). Na základě objednávky bude zaslána Kupujícímu či Objednateli příslušná smlouva. Potvrzenou smlouvu zašle (nebo předá osobně) Kupující či Objednatel zpět Prodávajícímu respektive Zhotoviteli. Pokud není dohodnuto jinak.

4)  Pokud je dohodnuto okamžité zaslání plnění Kupujícímu, Kupní smlouva vzniká rovněž v okamžiku převzetí objednaného plnění Kupujícím.

5)  Místem plnění je adresa uvedená v registračním formuláři.

6)  Vlastnické právo k plnění přechází na Kupujícího či Objednatele po zaplacení všech částek, včetně případných smluvních pokut, vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu.

7)  Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.gastroimport.cz dává Kupující či Objednatel souhlas ke shromažďování a archivování jeho osobních údajů a dat o zrealizovaném obchodování.

8) Při převzetí zboží pečlivě zkontrolujte obal - pokud je porušen, otevřete za přítomnosti doručovatele zásilku a v případě, že je zboží porušené, sepište záznam o škodní události. Nejlépe pak výrobek nafoťte digitálním fotoaparátem. Naše firma nenese odpovědnost za škody způsobené dopravou. 

D. Instalace, montáž, oprava a servis

... technologických zařízení, výrobků a zboží zakoupených v internetovém obchodě  www.gastroimport.cz

Technologická zařízení, u kterých musí být provedena odborná instalace a montáž, musí být instalována odbornými firmami a osobami, které mají oprávnění k těmto instalacím.

GASTROIMPORT, s.r.o. zajišťuje odbornou instalaci a montáž. Firma GASTROIMPORT, s.r.o. má rovněž oprávnění pověřit k servisní a montážní činnosti externí firmu, která splňuje kritéria k těmto odborným činnostem.

Kupující může provádět instalaci a montáž technologických zařízení zakoupených v internetovém obchodě  www.gastroimport.cz sám, pokud splňuje a vlastní veškerá oprávnění k těmto činnostem a postupuje v souladu s návodem k obsluze, instalaci, montáži a údržbě.

Více informací k objednání odborné instalace nebo dodatečné instalace naleznete v kapitole: Instalace gastronomického zařízení.

E. Záruční podmínky

Délka a podmínky záruky jsou uvedeny v kupní smlouvě a záručním listu. Záruční doba začíná dnem vystavení.

Záruku na technologická zařízení nelze uplatnit v případě, pokud byla provedena neodborná instalace, instalaci provedla osoba, nebo firma, která neměla patřičná oprávnění a instalace nebyla provedena přesně v souladu s technickou dokumentací přístroje.

Závadu zařízení v záruce je třeba vždy nahlásit firmě GASTROIMPORT, s.r.o. pro zvolení dalšího postupu opravy. Zařízení, které není pevně připojeno, zašle kupující na adresu prodávajícího na své náklady nebo uhradí dopravní náklady prodávajícího při opravě na místě, pokud není dohodnuto jinak. Záruční opravy na místě instalace zařízení se provádí pouze u zařízení pevně spojených se s stavbou nebo u zařízení s horší manipulací.

Podmínkou uznání záruky je platný vyplněný záruční list s podpisem a razítkem firmy, která provedla odbornou instalaci a předání.

Záruka se vztahuje na:

 • Vady materiálu a na vady způsobené při výrobě.

Záruka se nevztahuje na: 

 • Závady způsobené nesprávnou instalací a instalací pracovníkem bez oprávnění k montáži.
 • Závady vzniklé nedodržením provozních podmínek uvedených v návodu či manuálu, špatným čištěním, zavápněním z důvodu nefunkčnosti změkčovače.
 • Závady způsobené neznalostí obsluhy zařízení.
 • Závady vzniklé zanedbáním pravidelné údržby.
 • Závady vzniklé použitím neschválené a nevhodné čistící chemie.
 • Závady vzniklé zavápněním z důvodu nezapojení změkčovače vody.
 • Závady vzniklé nesprávnými vstupy energií, nízkým nebo vysokým tlakem vody, nefunkčností odpadů, apod. 
 • Díly rychlého a přirozeného opotřebení a spotřební materiál (těsnění, žárovky, signální diody, řezné nože, klínové řemeny, čistící prostředky, provozní náplně, apod.)
 • Závady vzniklé používáním technologického zařízení k jiným účelům, než pro které bylo konstruováno
 • Závady vzniklé svévolným opravováním a upravováním osobami bez oprávnění.
 • Poškození přírodními vlivy i jiným vnějším zásahem
 • Závady vzniklé umístěním přístroje v prostřední chladnějším než 0°C.
 • V případě, že při opravě v době záruční doby nebude shledána vada podléhající záruce, hradí náklady spojené s opravou zařízení kupující.

F. Závěr:

Před registrací si dále pozorně přečtěte:

 • Dodací podmínky
 • Platební podmínky
 • Ochrana osobních dat    
 • Kontaktní údaje


Jakékoliv dotazy směřujte E-mailem nebo telefonicky  v uvedených kontaktech, nebo  kliknutím na Kontaktujte nás.  

Mnoho úspěchů při používání internetového obchodu: www.gastroimport.cz

Tento návod a nákupní řád nabývá účinnost 6. 11. 2015